Hàng lỗi do nhà sản xuất:

1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng trọng lượng, cùng hãng…). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 20% giá trị sản phẩm lỗi.

Đối với sản phẩm lỗi do nhà sản xuất quý khách có thể mang hàng hoặc hoàn hàng về 74, Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị để được hoàn tiền phần chênh lệch.

Sản phẩm không lỗi:

Mỹ Phẩm Việt Hàn xin phép không thu mua lại sản phẩm đã xuất kho.

Sản phẩm do người sử dụng làm hư hỏng:

Chúng tôi không hỗ trợ nhận lại bất cứ sản phẩm bị hư hỏng vì là hàng hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không thể sửa chửa hoặc tái chế.